BADANIA LEKARSKIE 14.03.2020

Zapraszamy do zapisu na badania sportowo-lekarskie w sobotę 14.03.2020.

Tym samym przypominamy, że aby przystąpić do egzaminów na wyższe stopnie kyu w karate, które odbędą się po feriach (szczegóły w lutym) obowiązkowe jest posiadanie zdolności do uprawiania karate podpisane przez lekarza.

Kolejny termin wizyty jest dopiero w kwietniu, dlatego zachęcamy do zapisu wyłącznie drogą emailową: uks@budogrodzisk.pl.

BADANIA LEKARSKIE dr Z. Krenc 25.01.2020 (sobota)

Przyjmujemy zapisy na badania lekarskie u doktora medycyny sportu - Pan Zbigniew Krenc, z którym współpracujemy od kilku lat.

Przypominamy, że jest ograniczona ilość osób! Zapis poprzez kontakt na adres e-mail: uks@budogrodzisk.pl bądź nr tel. 530 184 341. Informujemy również, że jest to wymóg Ministerstwa Sportu i Turystyki, aby dzieci trenujące poza szkołą posiadały oświadczenie / orzeczenie o zdolności do uprawiania danej dyscypliny.

Przedszkolaki nie mają obowiązku badań, pozostałe osoby są zobowiązane dostarczyć zgodę od lekarza (może być internisty) na uprawianie danej dyscypliny sportu, tj. karate, ju-jitsu czy kicboxing.

Informacje dotyczące badań sportowo-lekarskich w Klubie UKS BUDO Grodzisk Mazowiecki

INFORMACJA DLA RODZICÓW…

…jak należy się przygotować do badań

1) Osoby zgłaszające się po raz pierwszy…
Na pierwsze badanie należy przynieść ze sobą:

 • wypełnioną pierwszą stronę protokołu badania sportowo-lekarskiego oraz zgodę na przetwarzania danych osobowych (do pobrania ze strony kardiosport.pl/do-pobrania)
 • wyniki aktualnych badań somatometrycznych (wzrost i masa ciała) oraz ciśnienia tętniczego krwi - badania można przeprowadzić w swojej Poradni Rejonowej POZ - w/w pomiary powinny być dokonane w ciągu tygodnia poprzedzającego badania
 • wyniki aktualnych badań laboratoryjnych: OB, morfologia krwi obwodowej, stężenie glukozy we krwi, badanie ogólne moczu
  spoczynkowy zapis EKG
 • wynik konsultacji neurologicznej – dotyczy karateków ze stopniem od 5 kyu wzwyż oraz trenujących kick-boxing

2) Osoby zgłaszające się po raz kolejny…

 • wyniki aktualnych badań somatometrycznych (wzrost i masa ciała) oraz wynik pomiaru ciśnienia tętniczego - badania można przeprowadzić w swojej Poradni Rejonowej POZ - w/w pomiary powinny być dokonane w ciągu tygodnia poprzedzającego badania
 • wyniki badań dodatkowych i konsultacji zgodnie z informacją, którą Rodzice otrzymali w czasie poprzednich badań sportowo-lekarskich
 • karatecy ze stopniem od 5 kyu wzwyż oraz trenujący kick-boxing obowiązkowo muszą posiadać wynik konsultacji neurologicznej (wyniki tych badań muszą posiadać także karatecy z niższymi stopniami jeśli startują w zawodach w konkurencji kumite)
 • Orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu wystawiane jest na okres do 6 miesięcy (sportowcy do ukończenia 16 lat) i do 12 miesięcy (sportowcy powyżej 16 lat)

Osoby bez wymaganych badań dodatkowych nie będą poddane badaniu sportowo-lekarskiemu.

3) Po zakończonych badaniach…

 • osoby badane otrzymują Kartę Zdrowia Sportowca (dotyczy tylko nowych zawodników)
 • Rodzice otrzymują paragon fiskalny oraz informację o badaniach, które należy przygotować na kolejne spotkanie

4) Jaki jest koszt badania?

 • koszt badania sportowo-lekarskiego wynosi 60 PLN od osoby (dla rodzin przewidziana jest zniżka rodzinna – koszt badania wynosi wówczas 50 PLN od osoby)

UWAGA: Dzieci zgłaszają się na badania wraz z rodzicami lub prawnymi opiekunami.

Zaufali nam
+48 530 184 341 uks@budogrodzisk.pl