Składki członkowskie

Płatność za składki członkowskie odbywa się poprzez aplikację klubową sportbm bądź gotówką w biurze klubu do 15. dnia każdego miesiąca.

Od sezonu 2023/2024 składki członkowskie wynoszą:

 • 180 zł - w ramach której, członek klubu ma prawo uczęszczać do wszystkich grup oraz na wszystkie zajęcia oferowane przez klub, tj. zajęcia Karate, MMA, Kickboxingu, Kobudo, Aikibudo;
 • 220 zł - składka członkowska grup sportowych – do których powoływane są osoby przez instruktorów na początku każdego semestru (kumite grupa 1, 2, 3, 4 oraz kata i kickboxing).
 • 70 zł - w ramach zajęć grup przedszkolnych oraz sekcji trenujących raz w tygodniu, płatność za te zajęcia będzie kwartalna, czyli na początku kwartału płatność 210 zł, w przypadku dopisania się w trakcie kwartału – kwota będzie pomniejszona o miesiąc/e w których zawodnik nie uczęszczał do klubu.
 • Osoby trenujące w dwóch sekcjach i więcej np. karate oraz kickboxing składka członkowska wynosi 240 zł.
 • Zniżki dla osób posiadających karate Rodzina 3+ będą ustawione w aplikacji na podstawie przesłanego skanu legitymacji na adres: uks@budogrodzisk.pl – dotyczy wszystkich klubowiczów, ponieważ na każdy sezon musimy ponownie, manualnie ustawić płatności w systemie, a także zweryfikować czy zniżka dalej Państwa dotyczy. Osoby posiadające taką kartę mogą liczyć na zniżkę w wysokości: 30 zł od składki członkowskiej, 40 zł od składki członkowskiej grup sportowych oraz 10 zł od składki członkowskiej przedszkolnej.
 • w przypadku przelewu tradycyjnego KONIECZNE JEST tytułowanie imię, nazwisko klubowicza, miesiąc za który jest opłata oraz sekcja, np. Jan Kowalski, wrzesień 2023, ASW Westfala. Księgowanie wpłat trwa dłużej niż płatność przez aplikację, dlatego prosimy o cierpliwość.
 • Dodatkowo jest obowiązkowa jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 150 zł. W ramach tej opłaty klubowicz do 18 roku życia otrzymuje: ubezpieczenie zbiorowe NNW, spodnie / spodenki treningowe oraz klubową koszulkę (będą do odbioru w biurze klubu bądź przekazane przez instruktora). Opłata ta nie dotyczy osób trenujących w grupach przedszkolnych. Osoby powyżej 18 roku życia nie są objęte ubezpieczeniem klubowym, zobowiązane są do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 • W okresie wakacyjnym /lipiec, sierpień 2024/ opłaty wynoszą 40 zł miesięcznie
  od każdego członka klubu. Nie dotyczy grup przedszkolnych.
 • Osoba, która wypisze się z klubu i ponownie do niego przystąpi - opłata wpisowa wynosi 300 zł (opłatę może uchylić Zarządu Klubu w przypadku choroby, kontuzji bądź siły wyższej).
 • Wysokość opłat, corocznie uchwałą określa zarząd, opłata jest stała i niezależna od frekwencji.
 • Stawki obowiązują od 1 września 2023 roku.

Istnieje możliwość treningów indywidualnych z trenerami. Zajęcia indywidualne odbywają się tylko w ASW Królewska 59a w Grodzisku Mazowieckim. W zależności od rodzaju treningu kwota od 100 zł / trening.

Istnieje możliwość wynajmu sali wyłożonej certyfikowaną matą WKF na powierzchni 200 m2 z lustrami oraz sprzętem sportowym.

1 godzina – 100 zł
cały dzień – 800 zł

Przy dłuższej współpracy możliwość negocjacji kwoty.

Nasi sponsorzy
+48 530 184 341 uks@budogrodzisk.pl